0 Líneas | 0€
Langostino Arg. / Gambón nº 2
 
Langostino Arg. / Gambón nº 2
21.90
10.95 € / Kilo
Langostino Arg. / Gambón nº 3
 
Langostino Arg. / Gambón nº 3
21.00
10.50 € / kilo
Langostino Argentino / Gambón Colas con piel
 
Langostino Argentino / Gambón Colas con piel
33.00
16.50 € / Kilo
Langostino Argentino / Gambón Colas fácil pelado
 
Langostino Argentino / Gambón Colas fácil pelado
5.85
5.85 € / Bolsa 400 grs
Langostino Argentino / Gambón Colas peladas
 
Langostino Argentino / Gambón Colas peladas
9.75
19.50 € / Kilo
Langostino Vannamei 30/40
 
Langostino Vannamei 30/40
17.50
8.75 € / Kilo
Trozos de Langostino Pelado
 
Trozos de Langostino Pelado
13.50
13.50 € / kilo